Geslotenverklaring vrachtverkeer
In gemeente geldt tijdens de werkzaamheden aan de brug A7 (van april tot september) in een aantal zones een geslotenverklaring voor vrachtverkeer (zie kaart). Deze geslotenverklaring is ongeacht het gewicht van de vrachtauto. De gesloten verklaring is bedoeld om de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming zo goed als mogelijk binnen de gemeente te borgen. Ondernemers wordt verzocht om leveringen zoveel mogelijk buiten de spits in te plannen. Dit levert minder tijdverlies voor de leverancier op en zorgt ook voor veiligere wegen tijdens spits- en schooltijden. In het algemeen geldt dat voor alle transport/vervoer op rijbewijs B, geen ontheffing nodig is. Het ‘gewone busje’ mag dus altijd leveren. Voor transport met noodzakelijk Rijbewijs C geldt een benodigde ontheffing. 

Voor leveranciers die een ontheffingen nodig hebben geldt het volgende:
• Iedere leverancier die binnen het gebied moet zijn waar een geslotenverklaring geldt heeft recht op een ontheffing voor de specifieke levering.
• Een chauffeur heeft ontheffing om de zone in te rijden als hij in het bezit is van deze ontheffingsbrief in combinatie met de (digitale) vrachtbrief voor de specifieke levering.
• De ondernemer in het gebied kan een ontheffingsbrief downloaden en aan de leveranciers versturen of kan leveranciers verwijzen naar een website waar deze ontheffingsbrief kan worden geprint.
• De ontheffingsbrief is een algemene brief die voor de hele periode geldt en niet op kenteken of op naam leverancier of transporteur staat.
• Nadere informatie over de werkwijze ontvangen ondernemers per brief en is vanaf begin maart op de website van Rijkswaterstaat te vinden.

Jaagweg
Door een artikel in de krant is onduidelijkheid ontstaan over de Jaagweg. De Jaagweg (N235, ter hoogte van Ilpendam) blijft open tijdens de werkzaamheden.

Geslotenverklaring Beemster
Om sluipverkeer over de veelal smalle wegen in het wegennet van de gemeente Purmerend voorkomen, worden gesloten verklaringen op bepaalde wegen ingezet. Op maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 en 10.00 uur is er een geslotenverklaring van noord naar zuid. In de avondspits geldt geen geslotenverklaring in de Beemster en ook niet ten noorden van Purmerend.

Ontheffingen bedrijven Beemster
Alle bedrijven in de Beemster kunnen voor personeel een ontheffing aanvragen voor hun personeelsleden die niet in de Beemster wonen en door de geslotenverklaring moeten rijden om het bedrijf te bereiken. Zij ontvangen daarover een brief.

Wie krijgen nog meer een ontheffing?

  •  Nood- en hulpdiensten
  • Bergers indien binnen het gebied een berging te verrichten 
  • Personeel dat in het gebied moet zijn zoals vrijwilliger brandweer medewerkers met piketdienst, verloskundigen en medisch personeel, veearts , mantelzorgers en overige zorgverleners denk aan bijvoorbeeld kinderopvang. 
  • Service verlenende bedrijven die meerder malen per week in de Beemster moeten zijn. Waarbij aantoonbaar via vrachtbrief duidelijk moet zijn dat zij een bestemming hebben in de Beemster. 
  • Leveranciers die een ontheffingsbrief hebben ontvangen van de afnemer in de Beemster kunnen in combinatie met een vrachtbrief het gebied in tijdens de spits. 
  • Bouwbedrijven zoals aannemers, loodgieters, elektriciens die kunnen aantonen dat hun opdracht in het ontsloten gebied ligt en komen uit de richting boven de N244.

Inloopspreekuur
Omdat we beseffen dat niet alle ondernemers in de gelegenheid zijn geweest om aanwezig te zijn tijdens de Informatiebijeenkomst, organiseert Rijkswaterstaat tot en met 16 apriliedere dinsdagochtend tussen 9.00-11.00 uur een inloopspreekuur in het netwerkcafé (of bij drukte in de raadszaal) van het gemeentehuis van Purmerend om vragen te beantwoorden. Je kunt daar gewoon binnenlopen.

Mailen kan ook: bruga7purmerend@rws.nl, of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002). Daarnaast is er (binnenkort) meer informatie te vinden op de website van Rijkswaterstaat.