De vereniging Ondernemend Waterland

De Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) behartigt de belangen van het bedrijfsleven in de regio Waterland. De regio Waterland telt ca 3.500 bedrijven met in totaal ruim 50.000 arbeidsplaatsen. De omzet in de regio wordt geschat op ruim 5 miljard euro.

VOWA behartigt deze belangen in dialoog met de Provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam, de Amsterdam Economic Board, de gemeenten en het onderwijs in de regio, VNO-NCW e.a., maar ook door het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers en ondernemingen. Wekelijks is VOWA in overleg met vele interne en externe stakeholders. Ook vindt met enige regelmaat afstemming plaats met andere belangenbehartigers in en buiten het VOWA-werkgebied.