Bestuur van VOWA

Het bestuur van VOWA bestaat uit de voorzitters van de aangesloten verenigingen, aangevuld met een (onafhankelijk) voorzitter en een uitvoerend secretaris.

De bestuursleden zijn: Alfred de Jong (namens IBEV), André Boon (namens OW), Cajo Vroom (namens ZO), Hans Preeker (namens PRO:).
De onafhankelijk voorzitter van VOWA is Thierry van der Weide.
Het bestuur komt tenminste vier keer per jaar bijeen een bestuurt ‘op hoofdlijnen’.

Alfred de Jong (namens IBEV)
André Boon (namens OW)
Cajo Vroom (namens ZO)
Hans Preeker (namens PRO:)
Thierry van der Weide (voorzitter)

De statuten van VOWA zijn op te vragen per mail: info@vowa.nl