Vereniging Ondernemend Waterland

Over ons

De Vereniging Ondernemend Waterland behartigt de sociaal-economische belangen van het bedrijfsleven in de regio Waterland.
VOWA doet dat door het intensief onderhouden van contacten cq deelnemen aan overleggen met onder meer de Provincie, de Stadsregio Amsterdam, het ISW, gemeenten, Kamer van Koophandel, VNO-NCW e.a., alsmede het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers/ondernemingen.
De leden van VOWA zijn ondernemersverenigingen in de regio.

Aangesloten bij VOWA zijn:
•   Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondernemers
•   Ondernemersvereniging Waterland
•   Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam
•   Zeevang Ondernemers
•   Purmerendse Regio Ondernemers PRO:

Het bestuur van VOWA bestaat uit de voorzitters van de aangesloten verenigingen, aangevuld met een (onafhankelijk) voorzitter, een penningmeester en een uitvoerend secretaris.

De voorzitter van VOWA is Piet Hein Debets, de penningmeester is Angelique Leijs.

Het bestuur komt tenminste vier keer per jaar bijeen een bestuurt ‘op hoofdlijnen’.

Binnen VOWA zijn er rondom thema’s kerngroepen actief. Die kerngroepen bestaan uit ervarings- en/of materiedeskundigen, zij adviseren het bestuur, nemen zo mogelijk de uitvoering van het advies ter hand en zien zonodig toe op de uitvoering.
Welke groepen er thans actief zijn is terug te vinden op de pagina ‘actualiteiten’.

De regio Waterland telt ca 3.500 bedrijven met in totaal ruim 50.000 arbeidsplaatsen. De omzet in de regio wordt geschat op ruim 5 miljard euro.