Vereniging Ondernemend Waterland

Over ons

De Vereniging Ondernemend Waterland behartigt de sociaal-economische belangen van het bedrijfsleven in de regio Waterland.
VOWA doet dat door het intensief onderhouden van contacten cq deelnemen aan overleggen met onder meer de Provincie, de Stadsregio Amsterdam, het ISW, gemeenten, Kamer van Koophandel, VNO-NCW e.a., alsmede het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers/ondernemingen.
De leden van VOWA zijn ondernemersverenigingen in de regio.

Aangesloten bij VOWA zijn:
•   Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondernemers
•   Ondernemersvereniging Waterland
•   Industrie- en Bedrijvengroep Edam-Volendam
•   Zeevang Ondernemers
•   Purmerendse Regio Ondernemers PRO:


Het bestuur van VOWA bestaat uit de voorzitters van de aangesloten verenigingen, aangevuld met een (onafhankelijk) voorzitter, een penningmeester en een uitvoerend secretaris.

De voorzitter van VOWA is Thierry van der Weide, de penningmeester is Angelique Leijs.

Het bestuur komt tenminste vier keer per jaar bijeen een bestuurt ‘op hoofdlijnen’.

De regio Waterland telt ca 3.500 bedrijven met in totaal ruim 50.000 arbeidsplaatsen. De omzet in de regio wordt geschat op ruim 5 miljard euro

Het bestuur van de VOWA heeft een aantal speerpunten benoemd. In 2021 ligt de focus op bereikbaarheid (met name de onderdoorgang bij Broek in Waterland en de corridor A7-A8), bedrijventerreinen, toerisme, onderwijs-arbeidsmarkt en het vergroten van het aantal aangesloten ondernemers.

Wil je meer weten over deze speerpunten, neem contact op (link contactformulier).