Vereniging Ondernemend Waterland

Onderdoorgang Broek in Waterland stapje dichterbij

Op maandag 26 oktober 2020 is in de Commissie Bereikbaarheid en Mobiliteit van de Provinciale Staten gesproken over het voornemen om nabij Broek in Waterland een onderdoorgang te realiseren. In het jarenlange proces van co-creatie (het denk- en ontwerpproces van Dorpsraad en Provincie samen) hebben de Staten de voorkeur uitgesproken voor een onderdoorgang met twee rijbanen én twee busbanen.

De volgende stap is een nadere studie die volgens verwachting circa een jaar gaat duren. De onderdoorgang laat dus nog wel even op zich wachten. Wanneer die onderdoorgang echter eenmaal een feit is, dan is het gedaan met de scheiding tussen Broek Noord en Broek Zuid. Dan komt er boven die onderdoorgang een fraai plein dat beide helften van het dorp met elkaar verbindt.

Lachende derde is de weggebruiker. De huidige situatie nabij Broek in Waterland is een ergernis voor menig automobilist, die aldaar de dagelijkse opstoppingen ondervindt. De smalle N247 dwars door het dorp, de snelheidsbeperking, de brug, in- en uitvoegend busverkeer, het zijn allen obstakels die een vlotte doorstroming verhinderen. Uit berekeningen blijkt dat de onderdoorgang zorgt voor een reductie van de reistijd tussen bijvoorbeeld Edam en de ring A10 met tientallen procenten.

Van de kant van VOWA is langdurig gepleit voor een robuuste variant met 2 x2 rijbanen. VOWA is bevreesd dat een smalle onderdoorgang toch ook weer tot filevorming leidt. Voor die robuuste variant is er echter onvoldoende politiek draagvlak. De huidige coalitie van D66, PvdA, Groen Links en VVD kiest er primair voor om het autogebruik te ontmoedigen. Openbaar vervoer verdient hoe dan ook de voorkeur, aldus het College van Gedeputeerde Staten. Het voorstel dat nu nader uitgewerkt gaat worden is geheel in lijn met hetgeen over de onderdoorgang in het coalitieprogramma is opgenomen.

Is iedereen tevreden? Vast niet. Maar dat de onderdoorgang er komt, dat de leefbaarheid in Broek in Waterland er straks sterk op vooruit gaat, én dat de verkeersdoorstroming alleen maar beter zal zijn dan de huidige situatie, stemt menigeen tevreden. Sterker nog, velen – VOWA voorop - kunnen niet wachten.

Onderdoorgang Broek in Waterland stapje dichterbij