Vereniging Ondernemend Waterland

Onderdoorgang Broek in Waterland

In het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten is opgenomen dat er in de N247 een onderdoorgang nabij Broek in Waterland komt. VOWA pleit al langere tijd om te kiezen voor de robuuste variant, dat wil zeggen een onderdoorgang met 2x2 rijbanen. De robuuste variant zal niet alleen het huidige knelpunt doen verdwijnen. Het is met het oog op de nabije toekomst van groot belang dat die 2x2 rijbanen er komen. Immers, Baanstee Noord groeit en zal nog veel verder groeien richting Edam. De verkeersintensiteit zal mede daardoor toenemen en is het dus van groot belang dat de onderdoorgang meer wordt dan een geitenpaadje.

Ongetwijfeld zal ook de vervoerregio nadrukkelijk betrokken worden in de uiteindelijke keuze en daarom acht VOWA het van belang dat de gemeenten in onze regio ook kiezen voor de robuuste variant. Het college van Gedeputeerde Staten maakt waarschijnlijk eind september een voorlopige keuze en die zal dan worden voorgelegd aan de Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid die eind oktober bijeenkomst. Wordt vervolgd.

Onderdoorgang Broek in Waterland