Vereniging Ondernemend Waterland

'Kaartenbakken' bij gemeenten en UWV toegankelijker maken

Al geruime tijd pleit VOWA voor het toegankelijk(-er) maken van de ‘kaartenbakken’ bij gemeenten en UWV. Veel ondernemers zien zich geconfronteerd met vacatures die niet of heel moeilijk vervuld kunnen worden. De indruk bestaat dat – ondanks alle goede bedoelingen – accountmanagers van de uitkeringsinstanties onvoldoende inzicht hebben in de wensen en noden van ondernemers. VOWA stelt zich – samen met tal van andere werkgeversorganisaties – dat het goed zal zijn om ondernemers zelf in de kaartenbakken te laten kijken om aldus vast te stellen of er wel/geen geschikte kandidaten tussen zitten. Een dergelijk voorstel stuit op weerstand waarbij overwegingen als ‘privacy werkzoekenden’ de boventoon voeren.

Dit alles kan VOWA niet verhinderen om met ondernemers in gesprek te gaan om te onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is in onze regio van een stevig tekort aan arbeidskrachten en wat we er in gezamenlijkheid aan kunnen doen om dat veronderstelde gebrek te doen minimaliseren.

Op 20 maart 2019 staat bedoeld gesprek gepland. Van de uitkomsten zal VOWA u op de hoogte houden.

'Kaartenbakken' bij gemeenten en UWV toegankelijker maken