Vereniging Ondernemend Waterland

Corona virus treft ons allen

 

Wat een onwerkelijke week! Steeds meer mensen geïnfecteerd door het Corona-virus, steeds scherpere maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het virus te beheersen en ook een ruimhartig pakket aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en talloze bemoedigende initiatieven van overheid en ondernemers gezamenlijk om de schade in te dammen.

Gezondheid
Onze eerste gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de mensen die aan het virus zijn overleden en de mensen die ziek zijn geworden. Wij maken ons zorgen om onze oudere en kwetsbare familieleden en hebben bewondering voor de medewerkers in de zorg en andere vitale sectoren van onze samenleving. Daarbovenop komen de economische zorgen. De focus van onze vereniging richt zich op de ingrijpende economische gevolgen en de noden van onze leden.

Steun aan onze leden
De afgelopen week zijn onze bestuurders samen met team West begonnen met het in kaart brengen van de zorgen en ervaringen om zo onze activiteiten goed te laten aansluiten bij wat u nodig heeft. Wij hebben met u contact gezocht en u zocht contact met ons.

Wij hebben een enquête uitgestuurd, velen gaven aan daadwerkelijk van de steunmaatregelen gebruik te moeten maken (werktijdverkorting 56%, overbruggingskrediet 26%, temporisering belastingafdracht 46%; voor alle resultaten: www.vno-ncwwest.nl/corona)
Een flink aantal ondernemers hebben we al kunnen ondersteunen en gericht kunnen doorverwijzen. Dat zullen we blijven doen, ons team staat direct voor u klaar. Ook zijn we veelvuldig in gesprek met lokale en regionale overheden en uitvoeringsinstanties.

Brief aan gemeenten
De zorgen en suggesties van onze achterban hebben wij verwerkt in een brief, die wij hebben verstuurd naar de wethouders Economische Zaken van alle gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, ondertekend door de voorzitter van VNO-NCW West samen met een van de tien regiovoorzitters. In deze brief hebben we om extra ondersteunende maatregelen gevraagd, vooral gericht op het verruimen van de liquiditeit van ondernemers.

Op dit verzoek is ongelooflijk alert en constructief gereageerd. Gemeenten voeren allerlei maatregelen in. Zaak is nu dit te uniformeren. Wij pleiten ervoor dat iedere gemeente onderstaande maatregelen neemt:

-          Betaal leveranciers eerder;

-          Zie af van dwangvordering bij schulden van ondernemers, verlaag de invorderingsrente;

-          Schaf toeristenbelasting/precariobelasting af voor dit jaar;

-          Stel betaling gemeentelijke belasting, zoals de OZB, uit;

-          Haal bouwopdrachten voor onderhoud wegen en groen naar voren. Bouwplaatsen zijn gewoon open, werk blijft dan doorgaan;

-          De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben een grote recreatieve sector. Bedenk nu hoe je deze sectoren kunt versterken, zet in op city/destinatiemarketing;

-          Schort de venstertijden op, zodat belevering van de winkels gecontinueerd kan worden. Winkels verschuiven hun openingstijden;

-          Zorg voor voldoende bereikbare ambtenaren, digitaal en telefonisch.

Overleg met gemeenten en provincie
Met veel gemeenten hebben we nu dagelijks overleg en is het lijntje met de wethouder Economische Zaken kort. We nemen deel aan regionale crisisteams en trekken samen op met andere regionale ondernemersverenigingen, de solidariteit en daadkracht is ongekend. Ook zijn we in overleg met de provincies, die kunnen helpen door bijvoorbeeld onderhoud aan wegen en bruggen te vervroegen en aanbestedingen te blijven uitschrijven. 

Meer informatie
Op onze website www.vno-ncwwest.nl/corona treft u een overzicht van onze activiteiten in de regio om de crisis te verzachten voor ondernemers. Hier vindt u ook de brieven aan de gemeenten en provincies, evenals informatie over onze overleggen en de resultaten daarvan.

Reeds eerder hebben wij u geïnformeerd over de landelijke website www.vno-ncw.nl/corona, waar actuele informatie over nationale hulplijnen en ondersteunende regelingen staat, zoals de loonkostenvergoeding, kredietverruiming en fiscale maatregelen.

Indien u vragen heeft, bent u altijd van harte welkom. Ook horen wij graag uw ideeën over hoe we de crisis nog beter kunnen aanpakken.

Samen kunnen we de Corona-crisis het hoofd bieden, met daadkracht en eendracht. In de woorden van onze premier: “Bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt duidelijk: de opgave waar we voor staan is heel groot en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.” Klik hier voor de persoonlijke boodschap van de voorzitter.

Een hartelijke groet en veel gezondheid gewenst,

VNO-NCW West

Audrey Keukens,                                 
voorzitter

Kim Boersma,
directeur

 

Corona virus treft ons allen