Vereniging Ondernemend Waterland

Banenafspraak

2017 was een interessant jaar voor de Banenafspraak. De werkgevers in de marktsector haalden ruim het afgesproken aantal banen per eind 2016. En de trendrapportages en verhalen uit de praktijk geven het vertrouwen dat ook in 2017 voldoende banen worden gerealiseerd. Het enthousiasme van werkgevers groeit, en zij halen hun motivatie zowel uit maatschappelijk verantwoord ondernemen als uit concrete bedrijfsvoordelen. Tegelijkertijd loopt het in de overheidssector niet zo soepel.

Ook in de regio Zaanstreek-Waterland worden de streefcijfers ruimschoots gehaald. Desalniettemin is het voor de komende jaren nog een fikse uitdaging om de doelstellingen – 125.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een reguliere baan te helpen – te realiseren.

De Banenafspraak is een afspraak tussen overheid, werkgevers en werknemers. VOWA wordt beschouwd als dé werkgeversvertegenwoordiger in de regio Waterland en maakt mede daarom deel uit van het Werkbedrijf Z-W, het orgaan dat toeziet op de uitvoering van de Participatiewet. En hoewel VOWA strikt genomen natuurlijk geen ondernemer is, beschouwt zij de Banenafspraak als iets waarvoor ook VOWA mede verantwoordelijk is. Binnen het Werkbedrijf, het orgaan dat toeziet op de uitvoering van de Participatiewet dringt VOWA er voortdurend op aan om ondernemers als het ware te ontzorgen. Dat betekent dat regelgeving eenvoudig en uniform moet zijn, dat bureaucratische rimram vermeden moet worden en dat het ook voor werkgevers aantrekkelijk moet zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

Banenafspraak