Vereniging Ondernemend Waterland

Speerpunten Economisch Forum Holland boven Amsterdam

 

 

Economische Agenda 2016 - 2018

 

VOWA is samen met de andere koepels van Ondernemersverenigingen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal participant in het Economisch Forum Holland boven Amsterdam.

Het Economisch forum Holland boven Amsterdam bundelt de belangen van het georganiseerde bedrijfsleven boven het Noordzeekanaal. Het Economisch Forum doet dit vanuit de overtuiging dat in het gebied boven het Noordzeekanaal een hoogwaardig en innovatief bedrijfsleven is gevestigd in een krachtige regio die toekomstperspectief heeft.

Het Economisch Forum zet in op het versterken van deze positie door maximaal gebruik te maken van deze aansprekende kwaliteiten met als inzet een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat boven het Noordzeekanaal.

De regio

Holland boven Amsterdam is het gebied boven het Noordzeekanaal. Daarin zijn te onderscheiden de regio's IJmond, Alkmaar, Waterland, West-Friesland, de kop van Noord-Holland en de Zaanstreek. Elk van deze regio's heeft zijn eigen kwaliteiten en vraagt om zijn eigen meer specifieke beleid. Het Economisch Forum zet in op de verbindende thema's en onderwerpen die het gebied boven Amsterdam zo'n grote toegevoegde waarde geven aan de BV Nederland en aan de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

De inzet is gericht op de sterke economische sectoren agribusiness & food, energie en watergerelateerde bedrijvigheid, toerisme en de maakindustrie. Deze sectoren benoemen, wil niet zeggen dat er geen sprake is van bijvoorbeeld een sterke logistieke sector of bouwnijverheid. 

De overtuiging is dat investeren in de speerpuntensectoren leidt tot de hoogste output in het Bruto Regionaal Product.