Vereniging Ondernemend Waterland

Zeshonderd

Zeshonderd kinderen van 18 basisscholen in de regio Waterland bezoeken in maart/april technische bedrijven.

MIG Tech-netwerk van Waterland nodigt basisscholen uit om structureel aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de manuele intelligentie. Zeg maar: techniek. Scholen die de handschoen oppakken doen dat vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Zij verplichten zich om structureel en in alle groepen (van groep 3 tot en met 8) in de lessen aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de manuele intelligentie. 

Onderdeel van het project is dat de leerlingen van groep 7 (in de leeftijd van 10-11 jaar) op bedrijfsbezoek gaan. De kinderen gaan in groepjes van gemiddeld 8 leerlingen op bezoek bij een technisch bedrijf en maken daar een film- of fotoverslag van. Ruiken, zien, voelen, ervaren hoe leuk techniek kan zijn.

Zeshonderd kinderen die binnenkort staan voro de keuze welke richting zij op willen. Wie weet kiezen zij voor een technische opleiding. Het bedrijfsleven is er bij gebaat dat er nu en in de toekomst goed geschoold personeel is. en als er één ding duidelijk is dan is het dat er nu en in de toekomst goede loopbaankansen zijn voor technisch personeel.

VOWA participeert in MIG Tech-netwerk van Waterland en steunt van harte het project.

Ook meedoen? Meld je aan via info@vowa.nl

Zeshonderd