Vereniging Ondernemend Waterland

Doorstroming nabij Broek in Waterland

De dagelijkse file ellende nabij Broek in Waterland geeft veel oponthoud, frustratie en ergernis. Gelukkig is ook de provincie zich ervan bewust dat de situatie aanpassing behoeft. Echter, de provinciale plannen worden niet door iedereen omarmd en hebben ertoe geleid dat door de Dorpsraad BiW een alternatief is ontwikkeld. Beide plannen worden thans met elkaar vergeleken en eind 2016 is de uitkomst van het onderzoek te verwachten. De besluitvorming zal in het 1e kwartaal 2017 plaatsvinden.

Voor VOWA staat centraal de wens om hoe dan ook van de dagelijkse file ellende verlost te worden. Het plan van de provincie laat zien dat een afsluiting van de N247 gedurende een periode van maar liefst 9 maanden onvermijdelijk is. Voor VOWA is dat onacceptabel en reden om op 9 mei 2016 gebruik te maken van het spreekrecht bij de behandeling in de Commissie Financiën en Mobiliteit van Provinciale Staten.

VOWA wees op het grote belang voor ondernemend Waterland, op de honderden ondernemers en hun werknemers die dagelijks richting Amsterdam rijden en dus gebruikmaken van de N247 en op de meer dan 1 miljoen toeristen die via dezelfde weg de 'old town harbours' bezoeken. Zullen zij ook nog komen wanneer er tientallen kilometers omgereden moet worden?

Het plan van Dorpsraad scoort veel beter. De huidige weg kan in gebruik blijven totdat de nieuwe situatie een feit is. Geen afsluiting, geen omrijden en dus gegarandeerd woon-werkverkeer en toeristenverkeer.

VOWA volgt het besluitvormingsproces op de voet en zal niet schromen haar stem te laten horen waar en wanneer dat nodig is. 

Doorstroming nabij Broek in Waterland