Vereniging Ondernemend Waterland

Tijd voor een terugblik

VOWA, de koepel van de Ondernemersverenigingen in de regio Waterland heeft dezelfde doelstelling als de meeste ondernemersverenigingen: het bevorderen van het ondernemersklimaat! Hoe doet VOWA dat? Op allerlei manieren. Door er te zijn, door open te staan voor vragen vanuit het openbaar bestuur, door datzelfde openbare bestuur gevraagd en ongevraagd te voorzien van advies. Door mee te doen aan debatten, gebruik te maken van inspraakprocedures en vooral door voortdurend te laten zien dat ‘we er zijn’!

In het afgelopen jaar 2017 heeft VOWA als participant in het Economisch Forum Holland boven Amsterdam de belangen van de ondernemers in het gebied boven het Noorzeekanaal voortdurend benadrukt. Richting provincie en Rijk, maar ook via VNO-NCW, brancheorganisaties et cetera. Zo is VOWA nadrukkelijk betrokken bij het ‘dossier Broek in Waterland’.  De provincie heeft plannen om de N247 nabij Broek in Waterland aan te passen, maar die plannen gaan – naar de mening van VOWA – niet ver genoeg. Het verdient alleszins aanbeveling om alternatieven te onderzoeken en VOWA ondersteunt vol overtuiging de plannen van de Dorpsraad BiW om te komen tot een onderdoorgang. Een onderdoorgang die de reistijd in de spitsuren met 50% reduceert en dus veel economische, financiële en milieuwinst oplevert. Medio 2018 zal de Provincie besluiten welke variant zal worden uitgevoerd en VOWA volgt dat proces op de voet en zal niet schromen om de keuzeheren en –dames ervan te overtuigen dat een onderdoorgang feitelijk de enig juiste keuze is. 

VOWA organiseerde in het najaar een conferentie over de vraag wat de betekenis is van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) voor ondernemers en omgekeerd. Een boeiend congres waarmee VOWA heeft aangetoond er te zijn en op te komen voor het algemene ondernemersbelang. Een belang dat gebaat is bij een sterke regio, bij eenheid in verscheidenheid, bij ambities en bij mooie plannen. De regio Noord in de MRA ontwikkelt een Economische Visie en Agenda. VOWA en het Zaanse Ondernemers Netwerk zijn nadrukkelijk betrokken in de totstandkoming van de notitie en beide koepelorganisaties hebben hun kritische noten gekraakt. 

De uitvoering van de Participatiewet (‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen’) vraagt voortdurend om aandacht. Zowel van werkgevers en werknemers als van de overheid. VOWA denkt en praat mee en breekt voortdurend een lans om de regelgeving ter zake zo uniform mogelijk uit te voeren en vooral om de druk van dezelfde regelgeving zo veel mogelijk te reduceren. 

Onderwijs en arbeidsmarkt is als een Siamese tweeling: ze kunnen niet zonder elkaar. Genoeg reden om maandelijks docenten uit het technische onderwijs een kijkje te gunnen in een technisch bedrijf. In voor- en najaar zijn er zes bedrijfsbezoeken gebracht. Viskon Glas Purmerend, Hakvoort Shipyard Monnickendam, Kraakman Perfors Beemster, Prokal Stoomketels Purmerend, Timmerfabriek Volendam en Plaatwalserij Purmerend werden bezocht en alle bedrijven zorgden voor een zeer boeiende inkijk in hun onderneming.

Inmiddels een goede traditie is de verkiezing van de Onderneming van het jaar. Beemster Seed Productions kreeg de eervolle titel toegekend en ook bij de Provinciale verkiezing Onderneming van het jaar gooide Bakker Seed Productions hoge ogen. Welke onderneming gaat op 12 februari 2018 met de eer strijken?

Tijd voor een terugblik