Vereniging Ondernemend Waterland

Participatiewet: wees voorbereid!

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen niet gemakkelijk op eigen kracht een betaalde baan vinden. Daarom vraagt de overheid aan werkgevers of zij in hun bedrijf mogelijkheden zien om deze mensen aan het werk te helpen. VNO-NCW en MKB Nederland steunen deze oproep. Bovendien biedt het in dienst nemen van deze werkzoekenden voordelen. Zij kunnen tegen lage kosten bijdragen aan de productiviteit van een bedrijf.

Over die voordelen organiseert werkgeversvereniging AWVN, gespecialiseerd in arbeidsvraagstukken, een voorlichtingsbijeenkomst. Zij wil werkgevers stimuleren inclusief te gaan, dat wil zeggen dat zij mensen met een arbeidshandicap opnemen in hun organisatie. VNO-NCW West beveelt deze bijeenkomst van harte bij u aan. Niet alleen omdat u goed geïnformeerd zal worden over de Participatiewet, de Quotumregeling en de voor- en nadelen van inclusief werkgeverschap, maar ook omdat de AWVN tot het einde van dit jaar werkgevers gratis advies en ondersteuning op maat kan bieden. De professionele adviseurs van de AWVN weten als geen ander wat het betekent om over de stappen naar een (meer) inclusieve bedrijfsorganisatie.

Deelname aan de bijeenkomst kost 50 euro per persoon.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u uitleg over het adviestraject van de AWVN. Ook zal een ondernemer uit de regio over zijn ervaringen vertellen. Aanmelden voor het gratis adviestraject kan tot half oktober. Daarna zijn er kosten verbonden aan dit traject.

Kunt u niet bij de bijeenkomst zijn, maar wilt u wel gebruikmaken van de kosteloze dienstverlening? Stuur dan een e-mail naar 7500banen@awvn.nl.

Meer informatie: www.werkgeversgaaninclusief.nl

Participatiewet: wees voorbereid!