Vereniging Ondernemend Waterland

Ondernemen in Holland boven Amsterdam

Het georganiseerd bedrijfsleven en de brancheorganisaties in het gebied Holland boven Amsterdam trekken al drie jaar gezamenlijk op om de economische positie van het gebied als geheel te versterken. Hoog tijd om deze unieke samenwerking een formele status te geven.

Op maandag 26 juni 2017 is de oprichtingsakte ondertekend. Het Economisch Forum Holland boven Amsterdam is sindsdien een rechtspersoon, een vereniging.

De grootste gemene deler van alle participanten is het versterken van de economische ontwikkelingen in het gebied Holland boven Amsterdam, zowel industrieel, agrarisch, toeristisch en in de dienstverlening met transport en de verbetering van de bereikbaarheid van het gebied als letterlijk en figuurlijk verbindende factoren. 

De 5 speerpunten van het Economisch Forum

* Goede bereikbaarheid, ook digitaal, ook in het landelijke gebied

* Het behouden en aantrekken van talent (aanbod studie- en carrieremogelijkheden vergroten)

* Het aantrekken van voldoende kapitaal voor investeringen

* Het realiseren van aantrekkelijke woningen en woongebieden (werk, cultuur, natuur en recreatie)

* Het inrichten van goede werklocaties en bedrijventerreinen

Uniek gebied biedt kansen

De dynamiek in de Metropool Regio Amsterdam is anders dan de kracht van het bedrijfsleven in Holland boven Amsterdam waar een groot aantal familiebedrijven een sterke en versterkende invloed heeft op de economie. Deze bedrijven bieden veel werkgelegenheid en hebben een lange termijn horizon. Het Economisch Forum wil deze stabiele factor in Holland boven Amsterdam verbinden met de internationale, snelle economie van de Metropool Regio Amsterdam. Dit kan alleen als de gebieden gemakkelijk bereikbaar zijn, er een gevarieerd studieaanbod is, het vestigingsklmaat en ook het woningaanbod interessant en aantrekkelijk is voor ondernemers en werknemers en als in Holland boven Amsterdam ook carriere kan worden gemaakt.