Vereniging Ondernemend Waterland

Heavy equipment

Er zijn van die bedrijven waarvan je soms afvraagt: Wat gebeurt er achter die muur? Een vraag die opkwam bij menig techniekdocent toen zij op bedrijfsbezoek gingen bij Kraakman Perfors in Zuidoostbeemster.  Chef werkplaats Jeroen Bakker had zich grondig voorbereid en zorgde voor een opvallend boeiend en onderhoudend bedrijfsbezoek.

Kraakman Perfors biedt een volledig productgamma voor de land- en tuinbouw. Van tractoren tot hakselaars, van aardappelrooimachines tot grasmaaimachines en van opraapwagens tot spuiten. Kraakman Perfors is dealer van John Deere. Dacht men vroeger bij tractoren aan grote hoeveelheden pk’s, vandaag de dag zijn tractoren (en andere landbouwvoertuigen) computers op wielen. Het is bijna niet te geloven dat tractoren met behulp van GPS systemen tot op de centimeter nauwkeurig  kunnen werken. Zaaien, planten, poten, maaien, het kan allemaal met behulp van satellieten en GPS systemen. 

Niet eerder hoorden de docenten over het bestaan van een zgn. neersensor die door middel van een infraroodsysteem de voedingswaarde in gewassen kan meten en de bemesting daarop kan aanpassen. Stikstof, eiwitten, fosfaten, alles kan worden gemeten in de gewassen en met de optimale bemesting realiseert men een maximale opbrengst. 

De medewerkers van Kraakman Perfors staan 24 uur per dag klaar om de klant te helpen. Vooral in het oogstseizoen komt het wel eens voor dat een klant geconfronteerd wordt met een haperende machine. Laat in de avond en ook in het weekend staan de monteurs van Kraakman Perfors klaar om – zo nodig ter plekke – het euvel te verhelpen. 

Zoals zoveel technische bedrijven kampt ook Kraakman Perfors met een tekort aan technisch geschoold personeel. Met een zekere voldoening vernamen de docenten dat de 4e jaars leerling Bryan Brouwer van de SG Gerrit Rietveld in het 3e leerjaar gedurende vier weken stage liep bij Kraakman Perfors. Dat resulteerde in een zaterdagsbaantje en inmiddels heeft Bryan de toezegging dat hij na het behalen van zijn VMBO diploma bij Kraakman Perfors aan de slag kan. Het vertrouwen in hem is zo groot dat hem een plek op de John Deere University is aangeboden. 

De leergierige leraren vielen niet alleen van de ene in de andere verbazing, zij leerden ook nog een voor hen nieuw werkwoord: kilveren. Inmiddels weten zij de betekenis: Oneffenheden en hoogteverschillen in bijvoorbeeld een akker of ondergrond voor een weg egaliseren.

Het was een meer dan leerzaam bedrijfsbezoek en toen aan het einde van het bezoek met werkplaatschef Jeroen Bakker concrete afspraken werden gemaakt met techniekdocenten over stages, excursies enzovoort, ja toen kon niet anders worden geconcludeerd dan dat het een zeer geslaagd bedrijfsbezoek was.

Heavy equipment