Vereniging Ondernemend Waterland

€ 4,7 miljoen voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland

In 2016 is ruim 4,7 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten in Noord-Holland.De subsidieregeling is bedoeld voor rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed.

De provincie Noord-Holland wil rijksmonumenten behouden en toegankelijk maken voor het publiek. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden die voor het grootste deel van het Rijk afkomstig zijn.

Jaarlijks ontvangt de provincie veel aanvragen voor subsidie. Om meer projecten de kans te geven om subsidie te ontvangen is het maximale subsidiebedrag per project verlaagd, op basis van de gemiddeld aangevraagde bedragen in het verleden. Het maximale bedrag is in 2016 500.000 euro, voorgaande jaren was dat 750.000 euro.

Aanvragen.

De 'Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2016' is opengesteld tussen 4 juli en 26 augustus 2016. In die periode kunnen aanvragen worden ingediend.

Noord-Holland heeft met ruim 14.000 rijksmonumenten de meeste rijksmonumenten van Nederland ons land telt ruim 50.000 rijksmonumenten). 70% van de rijksmonumenten in Noord-Holland heeft een woonfunctie en komt niet voor de subsidie in aanmerking. voor deze objecten zijn wel fiscale regelingen en het Nationaal Restauratiefonds biedt laagrentedragende leningen.

€ 4,7 miljoen voor restauratie rijksmonumenten in Noord-Holland